EXTRA-EDU
NEWS
News

News
Nieuwe werken in het Magritte Museum
In het kader van onze nauwe samenwerking met talrijke nationale en internationale musea, hebben de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België ingestemd met het bruikleen van verschillende werken van René Magritte aan de tentoonstelling  Magritte : The Mystery of the Ordinary, 1926–1938. Deze reizende tentoonstelling zal van eind augustus 2013 tot eind oktober 2014 te zien zijn in de MoMA, New York, de Menil Foundation te Houston en The Art Institute te Chicago.
 
Om de eenheid van de opstelling in het MuséeMagritteMuseum te bewaren, wordt een selectie uit onze rijke verzameling surrealistische kunstwerken in de accrochage opgenomen. Schilderijen van Giorgio de Chirico, Max Ernst, Joan Miró, Yves Tanguy en Paul Delvaux situeren Magritte in de context van het internationale surrealisme.
Voor meer informatie:  http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1322