EXTRA-EDU
NEWS
News

News
Een visiogids met drie gebarentalen in het Musée Magritte Museum

Om de geboorte te vieren van de visioguide in drie gebarentalen (ondertitels in NL, FR, EN) en de opportuniteiten die nu mogelijk zijn tussen de wereld van de doven en de horenden, nodigt Educateam uit om te genieten van enkele fragmenten uit de voorstelling …BETWEEN…

Op zondag 2 juni van 14 tot 17u op de verdieping – 2 van het Magritte Museum.

Video

Op initiatief van de Franstalige Federatie van Doven in België (FFSB) en Educateam, de educatieve dienst van de  musea, werd een visioguide in drie gebarentalen en drie corresponderende talen gecreëerd om de vierde verjaardag van het Magritte Museum in Brussel te vieren.  De visiogids presenteert op een touchscreen 21 werken van Magritte in de gebarentaal van Franstalig België (LSFB), de Vlaamse gebarentaal (VGT) en de internationale gebarentaal (ISL). Elke gebarentaal wordt respectievelijk ondertiteld in het Frans, Nederlands en Engels, zodat alle bezoekers doof, slechthorend of horend er gebruik van kunnen maken. Het project werd gerealiseerd door FFSB in samenwerking met Arts & Culture, Educateam en SignFuse, met de steun van het Elia-fonds en SAMSUNG.
 

Een origineel en aantrekkelijk instrument
Zes dove gidsen, waarvan twee de Belgisch-Franse gebarentaal kennen, twee de Vlaamse gebarentaal en twee de internationale gebarentaal,  werden gecoacht door Educateam en de organisatie Arts & Culture, die cultuur toegankelijk wil maken voor doven. Vol creativiteit en originele ideeën werkten zij aan een aantrekkelijk parcours. Deze visiogids wil verder gaan dan het verstrekken van informatie over René Magritte. Op de technologische drager  geschonken door SAMSUNG worden drama, poëzie en een rondleiding vermengd en in deze vorm is zowel een kwalitatief individueel of groepsbezoek mogelijk.


Een vastberadenheid om toegankelijk te worden
Al vijftien jaar maakt Educateam de collecties van de Koninklijke Musea toegankelijk via rondleidingen in gebarentaal en de gekende verhalenwandelingen. Via het gebarentaalprogramma van Museum op Maat, een onderdeel van Educateam, kan u het Magritte Museum ook op een radicaal andere manier in stilte ervaren door middel van de "Poëtische wandelingen", toegankelijk voor horenden en doven. Met de lancering van de visioguide wordt een nieuwe stap gezet in het streven naar een grotere toegankelijkheid: elke dove  bezoeker kan nu het Magritte Museum onverwacht en volledig zelfstandig bezoeken. Deze tool positioneert het museum opnieuw  in het hart van Europa en beantwoordt aan de behoeften van dove, buitenlandse bezoekers. Dit is ook het eerste museum in Europa dat een visioguide aanbiedt in drie gebarentalen, met inbegrip van de internationale gebarentaal.


Gebarentaal vindt zijn plek
De gebarentaal van Franstalig België  en Vlaamse gebarentaal zijn erkend door de Franse en Vlaamse gemeenschappen, respectievelijk in 2003 en 2006. Door hen op te nemen in de visiogids, krijgen ze de plaats en de zichtbaarheid die ze verdienen zoals elke, andere volwaardige taal (niet als non-verbale code of mime).