EXTRA-EDU
NEWS
News

News
expo 2050: 100 gratis rondleidingen!
Wij en 2050 Scholen

Exclusief aanbod: 100 gratis rondleidingen!

De eerste scholen (lager en secundaire onderwijs) die zich inschrijven via reservation2050@fine-arts-museum.be met de code  expo 2050 free genieten van een gratis rondleiding (inclusief toegang) in de tentoonstelling! Gelieve de datum, het uur, de mail van de verantwoordelijke, de naam van de school, de klas en de leeftijd van de deelnemers (alsook hun aantal) te vermelden.
Deze actie werd mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Museum, www.becomeafriend.be


 

2050, de wereld en ik
lager onderwijs (vanaf 4de leerjaar)

duur : 90 min.
kost gids: € 60 - WE € 65
toegangsprijs per leerling : € 3,5
max. 15 leerlingen per groep + 1 begeleider gratis
Deze rondleiding kan ook omgevormd worden tot een creatief atelier van 2 uur.
info en reservatie

 

2050 en ik – rondleiding-discussie
secundair + hoger onderwijs

duur : 90 min.
kost gids: € 60 - WE € 65
toegangsprijs per leerling : € 3,5
max. 15 jongeren per groep + 1 begeleider gratis
info en reservatie
 
Ontdek onze website: www.expo-2050.be