EXTRA-EDU
NEWS
News

News
De zeven hoofdzonden
In samenwerking met de Koninklijke Muntschouwburg

Alle zonden zijn pogingen om leemtes op te vullen.
Simone Weil

Drank lest je dorst, eten stilt je honger maar goud kan nooit je hebzucht wegnemen.
Plutarchus

Hoogmoed is een deugd, zelfs een verheven deugd. Hierdoor onderscheidt de denkende mens zich van de luie, de scheppende mens van diegene die niets creëert. Hoogmoed is van goddelijke oorsprong.
Antoine Wiertz


Superbia, Avaritia, Luxuria, Invidia, Gula, Acedia, Ira

Het concept van de zeven hoofdzonden heeft de Westerse mentaliteit beïnvloed en doet dit tot op vandaag. In de 6de eeuw stelde paus Gregorius een lijst op van zeven hoofdzonden. In de 13de eeuw bepaalt Thomas van Aquino de definitieve inhoud: hoogmoed, hebzucht, wellust, afgunst, onmatigheid, luiheid en woede. Deze zonden vormden de voedingsbodem voor alle verderfelijke gedachten en emoties.
Daartegenover stonden de zeven deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid, standvastigheid, geloof, hoop en naastenliefde.

Samen met De Muntschouwburg ontwikkelde Educateam (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België) een thematisch parcours gewijd aan deze menselijke zwakheden. De beeldende kunst was immers het ideale propagandamiddel om het menselijk gedrag in de gewenste richting te sturen. Zowel religieuze als profane verhalen leenden zich hiertoe.

De grootste zonde is de hoogmoed. Zij leidde tot de val van de opstandige engelen, treffend afgebeeld door Pieter Bruegel. Mozart verwerkte de hoogmoed  in de figuur van Don Giovanni.
De woede van Tamerlano van Händel kunnen we verbinden met de toorn Gods in de grote martelaarsscènes van Rubens.
De wellust vinden we terug in de duivelse visioenen van Bosch, de donkere steegjes van Rops, de verleidelijke vrouwen van Khnopff of de peilloze diepte bij De Cordier. Dezelfde problematiek vinden we terug in de opera Troïka van Rachmaninov.

Laat je verleiden door de multidisciplinaire aanpak van dit universele thema via opera en beeldende kunst van de middeleeuwen tot heden.

VOOR INDIVIDUELE BEZOEKERS
Tarief
€ 8 (vrienden de musea en van De Munt)
€14 per persoon

Tijdstip
donderdag: 13:30 tot 15:00
zondag: 11:15 tot 12:45

Data:

Oldmastersmuseum
donderdag 27.11 / 4.12 / 11.12 2014
zondag 7.12 / 14.12 2014
Naar aanleiding van de opvoering van Don Giovanni, Mozart

Oldmastersmuseum
donderdag 15.01 / 22.01 / 29.01 2015
zondag 01.02 / 08.02 2015
Naar aanleiding van de opvoering van Alcina en Tamerlano, Händel

Fin-de-Sièclemuseum
donderdag 04.06 / 11.06 / 18.06 2015
zondag 14.06/21.06 2015
Naar aanleiding van de opvoering van Troïka, Rachmaninov

Reserveren verplicht
reservation@fine-arts-museum.be
Tel +32 (0)2 508 33 33
De inschrijvingen worden drie werkdagen voor de activiteit afgesloten.
De rondleidingen gaan enkel door bij een minimum van 6 inschrijvingen. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen rondleidingen worden geannuleerd of verplaatst.
http//www.fine-arts-museum.be/nl/agenda


VOOR CULTURELE VERENIGINGEN
Rondleidingen op aanvraag heel het jaar door van dinsdag tot en met vrijdag
Duur: 1.30 uur
Prijs: € 65/groep van maximum 15 personen (weekend: € 80) + € 6/inkom per persoon
Vreemde talen: + € 12,5/gids
reservation@fine-arts-museum.be
Tel +32 (0)2 508 33 33

Afspraak
Trefpunt in de grote hal (Forum) van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel, voorzien van een ticket