EXTRA-EDU
Museum op maat
Museum op maat

Museum op maat

Wat?
Dit programma van EDUCATEAM (de educatieve dienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België) is er voor mensen die vaak buiten de mazen van het – culturele – net vallen: blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, mensen met een laag inkomen, nieuwkomers in België, thuisloze jongeren, mensen met een mentale en/of fysieke beperking, psychiatrische patiënten, allochtonen, mensen van diverse etnische achtergronden... . Museum op Maat biedt rondleidingen, creatieve parcours, ateliers en thema-activiteiten aan, op maat van deze specifieke doelgroepen.
Ontdek ons programma
Programma Museum op maat 2015-2016
Voor wie?
Museum op Maat onderscheidt vier verschillende publieksgroepen met een specifiek aanbod:
Equinox voor de blinde en slechtziende bezoeker
Equinox
Gebarentaal voor doven en slechthorenden
Gebarentaal
Komeet voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking
Komeet
Sesam voor mensen in economische, sociale of culturele moeilijkheden
Sesam